Privacy verklaring

Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Het NVPA.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het NVPA verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het NVPA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Adresgegevens (straatnaam en huisnummer / postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • IBAN-bankrekeningnummer
 • Website-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Provincie
 • VOG Geldigheidsdatum
 • AGB-codes
 • Inschrijvingsdatum
 • Basisopleiding
 • Specialisatie-Opleiding(en)
 • Discipline(s)


Webpaginanvpa.org/lid-worden

AVG notitie: Alle gegevens die wij vragen, verzamelen, bewerken en bewaren staan in het teken van het lid worden en lid zijn van onze beroepsverening. Alle leden geven toestemming om hun gegevens digitaal te gebruiken t.b.v. o.a. de koepelorganisatie (het RBCZ) en zorgverzekeraars.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Het NVPA in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Het NVPA gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het NVPA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het NVPA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Het NVPA verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het NVPA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag Het NVPA vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Het NVPA verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het info@nvpa.org

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het NVPA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.